Zadania pozycjonerów

Siłowniki są elementami wprawiającymi w ruch elementy maszyn i urządzeń. Od ich pracy zależy jakość wykonywanych zadań. Aby zapewnić niemalże perfekcyjną pracę siłowników montuje się na nich lub konfiguruje z nimi pozycjonery. Są to sterowniki najczęściej siłowników pneumatycznych.

Precyzja działania pozycjonera

pozycjonerySterowniki pozycyjne mają za zadanie zapewnić najwyższą precyzję działania urządzenia poprzez siłowniki. Pozwalają zachować powtarzalność produkcji.Aby wywołać pożądaną reakcję  pozycjonera używa się odpowiednich sygnałów sterujących w postaci napięciowej, prądowej lub pneumatycznej. Najczęściej stosuje się sygnał sterujący prądowy w sterownikach elektropneumatycznych. O ile wspomaganie precyzji pracy siłowników w zakresie ruchów liniowych i obrotowych jest naturalna to bardzo ważnym zadaniem pozycjonerów jest funkcja diagnostyczna prawidłowej pracy zaworów. Dzięki ich użyciu można zbadać stan szczelności, histerezą i ogólnie poziom zużycia. Dokonując wyboru pozycjonera należy kierować się parametrami, które determinują ich zastosowanie. Najważniejsze z nich to zużycie powietrza, sygnał sterujący, temperatura środowiska pracy, powtarzalność pracy, histereza. Pozycjonery dzięki swojej coraz większej precyzji działania stosowane są w bardzo wyrafinowanych robotach. Zastosowanie pozycjonerów w szczególności do siłowników pneumatycznych wynika z szybkości ich działania. Ważna jest szybkość reakcji na przekazany sygnał. Siłowniki hydrauliczne są zbyt powolne.

Wykorzystanie pozycjonerów do pracy siłowników i do diagnozowania ich pracy pozwoliło na rozbudowę i automatyzację ogromnych linii produkcyjnych. Pozycjonery zapewniają szybką, wydajną i oszczędna pracę. Eliminują wykorzystanie czynnika ludzkiego, co pozwala zmniejszyć znacząco koszty pracy.