Systemy zarządzania i sterowania budynkami

Współczesne domy lub jakikolwiek budynek biurowy, wyposażony jest, w co najmniej kilka typów instalacji jak np. instalacje oświetleniowe, grzewcze, lub klimatyzacyjne. Rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że instalacje, są coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie. Naprzeciw tym wymaganiom, wiele firm stworzyło systemy, które oparte na technologiach komputerowych mogą zarządzać i sterować wszystkimi instalacjami budynkowymi.

Charakterystyka i zastosowanie inteligentnych systemów zarządzających budynkiem

inteligentny domPowstające inteligentne systemy zarządzania budynkiem, opierają się na technologiach użytych w sieciach komputerowych, za pomocą których można sterować wszystkimi mediami w budynku. W tej technologii wszystkie urządzenia, niezależnie od realizowanych zadań np. czujniki temperatury, czujniki ruchu, czy urządzenia wykonawcze do sterowania lampami są podłączone do wspólnej magistrali sterującej. Systemy tego typu kierują się zasadą, w której nie występuje jednostka centralna, tak więc wyklucza to unieruchomienie całego systemu przez awarię sterowania. Wszystkie urządzenia przyłączone do sieci i systemy komunikacyjne są połączone, w jeden system tworząc tzw. inteligentny dom. Stwarza to ogromne możliwości do zarządzania zasobami budynku i jest głównym elementem pomysłu zintegrowanego systemu. Struktury która tworzą te systemy można podzielić na następujące działy: zarządzanie energią, zarządzanie HVAC, ochrona i kontrola dostępu, sterowanie oświetleniem, telekomunikacja, okablowanie strukturalne, oraz integracja systemów z wykorzystaniem sterowania przez komputer.

Dzięki takim systemom, możliwe jest zarządzanie funkcjami, które do tej pory realizowane były oddzielnie. Praca budynku i osób odpowiedzialnych za jego stan jest optymalizowana i wspomagana dzięki pełnej automatyzacji i kontroli urządzeń. Mamy do dyspozycji rozwiązania, które oprócz powyższych korzyści, w znaczący sposób podniosą komfort użytkowania budynku, oraz przyczyni się do obniżenia kosztów jego utrzymania.