System alarmowy do biura

Mimo iż większość obiektów biurowych była objęta ochroną fizyczną i stałym dozorem systemów monitorowania, właściciele takowych najczęściej wyposażali je również w dodatkowe zabezpieczenia. Dokumenty zawierające poufne dane czy szczegóły operacji firmy musiały być bowiem chronione w najwyższym stopniu.

Alarm elektroniczny do biura

system alarmowy koszalinZ tego powodu, niemal wszystkie obiekty biurowe, niezależnie od tego czy obecna była na nich ochrona fizyczna, były zabezpieczane elektronicznymi systemami, chroniącymi przed wejściem osób nieupoważnionych. Zamek szyfrowy był najbardziej podstawowym elementem zabezpieczeń, jakie posiadał każdy system alarmowy Koszalin. Umożliwiał on bowiem wejście na teren chroniony wyłącznie osobom posiadającym ważną kartę identyfikacyjną, lub znającym kod dostępu. W razie próby otwarcia drzwi bez powyższych, system wysyłał powiadomienie o takowej próbie nie tylko do centrum ochrony obiektu, ale również do stacji monitorowania. Zamki magnetyczne, natomiast, były w takiej sytuacji całkowicie blokowane, uniemożliwiając otwarcie drzwi do czasu wyłączenia aktywnego alarmu. Alarmy te umieszczane były na wszystkich drzwiach dostępowych, aczkolwiek często stosowane były również zabezpieczenia na oknach, głównie tych położonych na parterze budynku, do których osoby nieupoważnione miały łatwy dostęp.

Zabezpieczenia do okien działały podobnie jak te, umieszczane na drzwiach wejściowych, aczkolwiek nie wykrywały one wyłącznie prób otwarcia okna w godzinach zamknięcia obiektu, ale również uderzenia, mogące oznaczać próby zbicia szyby w celu wtargnięcia na teren obiektu. Obydwa te rodzaje zabezpieczeń były obecne nawet w najbardziej podstawowych systemach alarmowych, i stosowane były na wszelkich obiektach posiadających takowe.