Skracanie czasu kompletacji za pomocą WMS

Stosowanie systemu WMS przynosi wiele korzyści dla właścicieli przedsiębiorstw z powierzchniami magazynowymi i nie tylko. Skrócenie czasu kompletacji to jedna z wielu zalet. System pozwala na mapowanie procesów. Poza tym można zoptymalizować ścieżki zbiórki.

Rzeczywiste stany magazynowe – zastosowanie WMS

system wmsW systemie znajdują się algorytmy optymalnej rezerwacji. Dzięki systemowi można obsługiwać procesy wieloetapowe i to bardzo szybko. Wśród rodzajów kompletacji warto wyróżnić takie jak dwufazowe czy falowe. Niezależnie od typu kompletacji każda może być sterowana przez system WMS. Minimalizacja czasu kompletacji sprawia, że klient otrzymuje produkt szybciej, a wtedy jest zadowolony ze współpracy z firmą. System daje możliwość eliminacji różnych błędów. Wykorzystuje się tutaj kody kreskowe albo RIFD. Istnieją też inne etapy weryfikacyjne. Weryfikować można nawet wagę towarów. To tylko niektóre korzyści, jakie daje system wms, bo jest ich znacznie więcej. Realizowanie zadań zawsze jest obarczone ryzykiem popełnienia błędów. Z systemem WMS zdarza się to zdecydowanie rzadziej. System pozwala sprawdzić rzeczywiste stany magazynowe. Każda jednostka towarowa ma pełną historię: zarówno dokumenty, partie, procesy, lokalizacje, pracownicy i informacje o innych elementach. To zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Z pomocą systemu możliwe jest kontrolowanie pracy pracowników.

Tryb pracy jest w tym wypadku zadaniowy. Redukowanie kosztów transportu też jest możliwe dzięki systemowi WMS. Jak widać, jest to system, który przydaje się zarówno w pracach ściśle związanych z przestrzenią magazynową, ale nie tylko. Równie dobrze system można wykorzystać na innych etapach działalności przedsiębiorstwa. Wystarczy wyróżnić operacyjne zarządzanie produkcją czy zagospodarowanie linii.