Przemysłowe i medyczne zastosowania autoklawów

Sterylizatory znane pod nazwą autoklawy mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych i medycznych, również w badaniach naukowych i przemyśle farmaceutycznym. Poza sterylizacją sprzętu używanego w badaniach laboratoryjnych większość autoklawów wyposażona jest w cykl płynny do sterylizacji płynów używanych w środowiskach laboratoryjnych.

Sterylizacja w autoklawie

autoklawy do sterylizacjiKoszty autoklawu mogą być bardzo zróżnicowane ze względu na różne zastosowania i sposoby wykorzystania tej technologii. Przemysłowe i farmaceutyczne autoklawy do sterylizacji są dostosowywane i produkowane do konkretnych zastosowań, dlatego koszty mogą się różnić od kosztów autoklawów używanych w szpitalach lub gabinetach dentystycznych. W zastosowaniach w służbie zdrowia ceny autoklawu różnią się w zależności od jego pojemności i sposobu instalacji. Oprócz początkowego kosztu urzadzenia należy wziąć pod uwagę koszty konserwacji oraz koszty produktów do zapewnienia i monitorowania sterylności. Przedmioty nadające się do sterylizacji muszą być przystosowane do warunków wysokiej temperatury i wilgotności oraz powinny być przetwarzane zgodnie z pisemną instrukcją użytkowania wydaną przez producenta. Wyroby medyczne, które mają kontakt ze sterylnymi tkankami lub płynami ustrojowymi, są uważane za wyroby krytyczne. Mogą to być narzędzia chirurgiczne, zaimplantowane urządzenia medyczne, serwety i pościel chirurgiczna.

Przedmioty te powinny być sterylne podczas używania, ponieważ każde zanieczyszczenie mikrobiologiczne może spowodować przeniesienie zakażenia. Para wodna jest często wybieranym środkiem do sterylizacji przedmiotów stabilnych termicznie i wilgotnościowo, ponieważ jest niezawodna, stała i zabójcza dla mikroorganizmów, a jednocześnie bezpieczna dla personelu obsługującego autoklaw.