Diagnostyka rozdzielni elektrycznej

Rozdzielnia elektryczna, to serce każdej instalacji elektrycznej. Rozdzielnie znajdują się we wszystkich gospodarstwach domowych, zakładach produkcyjnych oraz przemysłowych, galeriach handlowych i szpitalach. Od ich stanu zależy bezpieczeństwo osób, przebywających w tych budynkach.

Zbadaj swoją instalację

badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychDlatego należy regularnie wykonywać kontrolę i konserwację rozdzielni. Jeśli zdecydujemy się ubezpieczyć dom, lub zakład produkcyjny, ubezpieczyciel może nam nakazać wykonywanie kontroli raz w roku. Jedną z najbardziej skutecznych i najmniej inwazyjnych metod, są badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych. Badanie jest przeprowadzane za pomocą kamery termowizyjnej, w czasie normalnej pracy rozdzielni. Badanie tą metodą w żaden sposób nie wpływa na działanie pracy naszej instalacji energetycznej. Badanie termowizyjne może przeprowadzić jedynie specjalista posiadający uprawnienia w tej dziedzinie i dysponujący sprzętem o wysokiej rozdzielczości i czułości termicznej. Osoba wykonująca badanie, powinna sporządzić raport, opisujący stan rozdzielni, z załączonymi zdjęciami z kamery termowizyjnej. Warto poddać badaniu termowizyjnemu także inne elementy naszej instalacji, na przykład kable, transformatory oraz styki. Podwyższona temperatura w którymś z tych elementów może zasygnalizować nam zagrożenie awarią, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń w sieci, co pozwoli nam uniknąć wysokich kosztów naprawy, lub wymiany części instalacji, oraz kosztownych przerw w pracy zakładu.

W skrajnych przypadkach, awaria sieci elektrycznej może wywołać pożar. Warto wydać mniejszą sumę na przeprowadzenie badania sieci kamerą termowizyjną, zamiast większej sumy, na pokrycie szkód wyrządzonych przez pożar. Badanie termowizyjne to najlepsza metoda diagnostyki sieci elektrycznej.